Objednejte si školení

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. V praktické prezentaci se dozvíte podrobné shrnutí všech klíčových změn, které přináší nový stavební zákon a jeho novelizace včetně další související legislativy. Součástí školení jsou modelové příklady, praktická cvičení a velký prostor pro diskuzi a otázky.

‍Získejte při nákupu 5 a více lístků slevu 10 %. Ozvěte se nám na hana.husovska@frankbold.org

Aktuální termíny školení:

Nové termíny připravujeme.
Úředníci územně samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. jsou osvobozeni od DPH.

Akreditované školení: Nový stavební zákon a související legislativa: dopady na samosprávy

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout především úředníkům samosprávných celků, zabývajících se územním plánováním a povolováním staveb, komplexní informace o nové úpravě v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů a posílit tak jejich kompetence při výkonu jejich profese. Školení je otevřeno také pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Číslo akreditace MV ČR: 
AK/PV-742/2023 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-370/2023 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Obsah školení
1. Úvod
 • základní principy rekodifikace

 • instituce

 • digitalizace

2. Územní plánování
 • typy územně plánovacích dokumentů

 • proces pořizování územně plánovací dokumentace a její změny

 • plánovací smlouvy a územní studie

 • jednotný standard

 • architektonická a urbanistická soutěž

 • zastavěné území a stavební uzávěry

 • náhrady za změny v území

 • požadavky na výstavbu a odchylná řešení

3. Proces povolení záměru
 • řízení o povolení záměru

 • požadavky na povolení na základě druhu stavby

 • změny týkající se jednotlivých definic

 • dotčené orgány a jejich stanoviska

 • jednotné environmentální stanovisko (JES)

 • zrychlené řízení, rámcové povolení a změna záměru před dokončením

 • řízení o odvolání a nestavební záměry

 • změna a zrušení povolení

 • kolaudace a rekolaudace

 • odstraňování staveb a dodatečné povolování „černých” staveb

4. Časový harmonogram, celkové zhodnocení
 • časový harmonogram účinnosti nového stavebního zákona (jeho jednotlivých částí)

 • přechodná ustanovení

 • předpokládané prováděcí předpisy

 • celkové zhodnocení věcné novely NSZ (pozitiva i negativa, příležitosti, rizika, možnosti dalšího vývoje)

Co získáte:
 • Školení s předním expertem na stavební právo

 • Prostor na otázky a diskuzi v úzkém kruhu školených

 • Prezentaci ve formátu PDF

 • Osvědčení o absolvování školení

Náš školící tým

10 hlavních změn, které přinese nový stavební zákon

Přečtěte si základní přehled novinek. Od novinky v soustavě stavebních úřadů, přes jednotné enviromentální stanovisko až po změny v územním plánování.

Číst více

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Aktuality