Objednejte si školení

Číslo akreditace MV ČR: 
AK/PV-742/2023 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-370/2023 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Rozsah:
6 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout především úředníkům samosprávných celků, zabývajících se územním plánováním a povolováním staveb, komplexní informace o nové úpravě v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů a posílit tak jejich kompetence při výkonu jejich profese. Školení je otevřeno také pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Termíny školení

7. 12. 2023, Praha (just-home, Šrobárova 13, Vinohrady), 9:00–14:30

Získejte při nákupu 5 a více lístků slevu 10 %. Ozvěte se nám na hana.husovska@frankbold.org  
Úředníci územně samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. jsou osvobozeni od DPH.
Objednat jako úředníkObjednat, nejsem úředník

Program školení

1. Úvod

 • základní principy rekodifikace

 • instituce

 • digitalizace

2. Územní plánování

 • typy územně plánovacích dokumentů

 • proces pořizování územně plánovací dokumentace a její změny

 • plánovací smlouvy

 • územní studie

 • jednotný standard

 • architektonická a urbanistická soutěž

 • zastavěné území

 • stavební uzávěry

 • náhrady za změny v území

 • požadavky na výstavbu a odchylná řešení

3. Proces povolení záměru

 • řízení o povolení záměru

 • požadavky na povolení na základě druhu stavby

 • změny týkající se jednotlivých definic

 • dotčené orgány a jejich stanoviska

 • jednotné environmentální stanovisko (JES)

 • zrychlené řízení

 • rámcové povolení a změna záměru před dokončením

 • řízení o odvolání

 • nestavební záměry

 • změna a zrušení povolení

 • kolaudace a rekolaudace

 • odstraňování staveb

 • dodatečné povolování „černých” staveb

4. Časový harmonogram, celkové zhodnocení

 • časový harmonogram účinnosti nového stavebního zákona (jeho jednotlivých částí)

 • přechodná ustanovení

 • předpokládané prováděcí předpisy

 • celkové zhodnocení věcné novely NSZ (pozitiva i negativa, příležitosti, rizika, možnosti dalšího vývoje)

Parametry školení

 • Školitelé: Pavel Černý, advokát

 • Kapacita školení: minimálně 10 osob, maximálně 30 osob

 • Rozsah školení: 6 vyučovacích hodin

Co získáte?

 • Školení s předním expertem na stavební právo

 • Prostor na otázky a diskuzi v úzkém kruhu školených

 • Prezentaci ve formátu PDF

 • Osvědčení o absolvování školení

Náš školící tým

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Aktuality