V délce povolování staveb jsme na 156. místě na světě. Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví téměř 7 let administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce. Zlepší to nový stavební zákon?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon, jehož cílem je zrychlit povolování staveb. Zde se dozvíte aktuální informace o připravovaném zákoně a hlavní změny, které má přinést.

Nejnovější aktuality

 1. Jan Kasl: Věcný záměr nového stavebního zákona není černobílý.

  16. srpna 2019

  Pro portál ABS promluvil čerství předseda České komory architektů Jan Kasl o věcném záměru nového stavebního zákona. Návrh zákona má dle jeho názoru velký potenciál urychlit povolování. Současně však obsahuje řadu nedořešených problému, kterými bude třeba se zabývat. Rozhodně však nenahrává jedné ze zainteresovaných stran – na jednotlivé stavební procesy a zájmy se vzhledem k […]

 2. Černé stavby v návrhu zákona

  31. července 2019

  Server e-pravo.cz publikoval důkladné právní shrnutí změn, které čekají nepovolené stavby v případě, že bude nový stavební zákon přijat v podobě, jakou předpokládá vládou schválený věcný záměr. Přístup k nepovoleným stavbám se má zásadně zpřísnit. Až na výjimky by neměl být možný dnes častý postup, kdy stavebník staví bez povolení a spoléhá na dodatečnou legalizaci. […]

 3. Anketa: co brzdí stavební řízení

  15. července 2019

  Server ABS Portal přinesl minianketu na téma příčiny dlouhých povolovacích řízení a kromě zástupců investorů se ptal i pracovníků samotných stavebních úřadů. Doporučujeme: Co bychom na anketu ABS odpověděli my? 1.      Příliš složitá právní úprava v kombinaci s nedostatečným odborným vedením tisíců pracovníků stovek stavebních úřadů. 2.       Roztříštěnost požadavků na […]

 4. Jižní Morava na posledním místě co do rychlosti povolování staveb

  9. července 2019

  Ekonomický magazín přinesl zprávu, že stavební úřady, respektive úřady územního plánování v okresech Brno-město a Brno-venkov mají dlouhodobě nejhorší výsledky co do počtu povolených staveb za rok. Problém vznikl novelizací stavebního zákona, která od ledna 2018 přesunula agendu územního povolování ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. Ty personálně nestíhají a odvolávají se na nedostatek […]

Patero dobrého stavebního zákona

Kdo jsme a z jakých pozic se na nový stavební zákon díváme? Jsme advokáti a stavební právo vnímáme pohledem svých klientů: stavebníků, obcí i občanů, z nichž každý má často jinou představu o tom, co by se kde mělo stavět a jak.

Stavební zákon však bude platit pro všechny. Proto usilujeme o to, aby nebyl nikomu šitý na míru na úkor ostatních, a přitom dosáhl potřebného cíle, zrychlit povolovací procesy.


 1. Zjednodušuje stavebníkům povolovací proces, ale ne na úkor druhých – sousedů, obyvatel obce, budoucích generací.
 2. Je tak přehledný a pochopitelný, jak je to jen u zákona možné.
 3. Usnadňuje dodržování norem namísto toho, aby vytvářel příležitosti pro jejich obcházení pro ty, co „v tom umí chodit“.
 4. Zajišťuje kompetentní a účinnou ochranu všech dotčených veřejných zájmů.
 5. Napomáhá odbornosti a uživatelské přívětivosti stavebních úřadů.

Co má obsahovat nový stavební zákon?