V délce povolování staveb jsme na 156. místě na světě. Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví téměř 7 let administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce. Zlepší to nový stavební zákon?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon, jehož cílem je zrychlit povolování staveb. Zde se dozvíte aktuální informace o připravovaném zákoně a hlavní změny, které má přinést.

Nejnovější aktuality

 1. Pavel Černý: Je nový stavební zákon skutečným ohrožením pro životní prostředí?

  13. listopadu 2019

  Návrh nového stavebního zákona, jehož věcný záměr schválila vláda v červnu tohoto roku, vyvolal řadu rozporných reakcí. Na jedné straně ti, kdo považují současný stav stavebního práva za neudržitelný, návrh vítají jako příslib „revoluce ve stavebním právu“, která by mohla vést k výraznému zrychlení povolování staveb a omezení zbytečné byrokracie. Na druhé straně je návrh […]

 2. Urbanista Pavel Hnilička o novém stavebním zákoně, zahušťování měst a Metropolitním plánu

  29. října 2019

  Stavbaweb přinesl důkladný rozhovor s urbanistou Pavlem Hniličkou o tom, proč zahušťovat městskou zástavbu, kolik veřejné rozpočty stojí satelitní městečka v porovnání s blokovou zástavbou, jaké naděje vkládá do Metropolitního plánu a také do nového stavebního zákona. Pavel Hnilička si od něj slibuje zejména zjednodušení a zrychlení povolování a vítá, že zákon má ambici zakročit […]

 3. Jan Kasl: Věcný záměr nového stavebního zákona není černobílý.

  16. srpna 2019

  Pro portál ABS promluvil čerství předseda České komory architektů Jan Kasl o věcném záměru nového stavebního zákona. Návrh zákona má dle jeho názoru velký potenciál urychlit povolování. Současně však obsahuje řadu nedořešených problému, kterými bude třeba se zabývat. Rozhodně však nenahrává jedné ze zainteresovaných stran – na jednotlivé stavební procesy a zájmy se vzhledem k […]

 4. Černé stavby v návrhu zákona

  31. července 2019

  Server e-pravo.cz publikoval důkladné právní shrnutí změn, které čekají nepovolené stavby v případě, že bude nový stavební zákon přijat v podobě, jakou předpokládá vládou schválený věcný záměr. Přístup k nepovoleným stavbám se má zásadně zpřísnit. Až na výjimky by neměl být možný dnes častý postup, kdy stavebník staví bez povolení a spoléhá na dodatečnou legalizaci. […]

Patero dobrého stavebního zákona

Kdo jsme a z jakých pozic se na nový stavební zákon díváme? Jsme advokáti a stavební právo vnímáme pohledem svých klientů: stavebníků, obcí i občanů, z nichž každý má často jinou představu o tom, co by se kde mělo stavět a jak.

Stavební zákon však bude platit pro všechny. Proto usilujeme o to, aby nebyl nikomu šitý na míru na úkor ostatních, a přitom dosáhl potřebného cíle, zrychlit povolovací procesy.


 1. Zjednodušuje stavebníkům povolovací proces, ale ne na úkor druhých – sousedů, obyvatel obce, budoucích generací.
 2. Je tak přehledný a pochopitelný, jak je to jen u zákona možné.
 3. Usnadňuje dodržování norem namísto toho, aby vytvářel příležitosti pro jejich obcházení pro ty, co „v tom umí chodit“.
 4. Zajišťuje kompetentní a účinnou ochranu všech dotčených veřejných zájmů.
 5. Napomáhá odbornosti a uživatelské přívětivosti stavebních úřadů.

Co má obsahovat nový stavební zákon?