Praha uvažuje o sjednocení stavebních úřadů do jednoho hlavního ještě před novelou stavebního zákona.

29.5.2019

Urychlení výstavby v Praze bylo hlavním tématem květnového setkání diskuzní platformy Urban Leader’s club, jehož hostem byl i náš právník Martin Fadrný. Východiskem, na kterém se shodla většina přítomných developerů a politiků, by pro Prahu mohlo být sjednocení stavebních úřadů do jednoho hlavního.

V současné chvíli stavitele nejvíce pálí délka povolovacích procesů a často protichůdná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů. Věří, že přivedení jednotlivých připomínkových míst k jednomu „povolovacímu stolu“ by délku povolování výrazně zkrátilo.

Komentáře jednotlivých diskutérů a výstup ze setkání si můžete prohlédnout zde>>>

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech