Objednejte si školení

Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stavebního zákona a společně hledejme skutečně funkční řešení

18.10.2022

Široká platforma odborných komor, sdružení, svazů a asociací se v dopise obrátila na předsedu vlády Petra Fialu s žádostí o odložení projednávání novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Návrhy podle nich nejsou dostatečně projednány s odbornými skupinami a v řadě oblastí je potřeba je dále dopracovat. 

„Apelujeme na Vás, abyste předešel hluboké krizi v oblasti výstavby, kterou mohou způsobit současná podoba novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku, a zasadil se o jejich změny. Jsme připraveni seznámit Vás s návrhy, na nichž jsme našli širokou věcnou a odbornou shodu,“ píší odborníci premiérovi. Mezi signatáři dopisu jsou  Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, Česká komora architektů, sdružení CityDeal (koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů) či Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. 

„Již téměř rok se snažíme najít cestu ke spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci přípravy nové podoby stavebního zákona, tedy z hlediska budoucího rozvoje České republiky naprosto zásadní legislativy. Těch několik málo setkání, ke kterým došlo, bylo čistě formalistických, bez možnosti skutečné diskuse a zájmu o hledání řešení. Adekvátně neproběhlo ani vypořádání připomínek v rámci legislativního procesu, které nelze označit jinak než za promarněnou příležitost. Bohužel musíme konstatovat, že většina odborné veřejnosti byla po celou tuto dobu z procesu přípravy vyřazena,“ píše se v dopise dále. 

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by mělo být snahou obou stran dojít ke konsensuálnímu návrhu. „Toho ale nelze dosáhnout bez skutečné diskuse a spolupráce. K té jsme opakovaně vyzývali, bohužel marně. V současné situaci nám tedy nezbývá než předkládanou novelu v aktuální podobě odmítnout,“ říká Dlouhý. 

„Návrh novely, který byl zaslán Legislativní radě vlády, naše dřívější obavy potvrdil. I samotná Legislativní rada během projednání novely vyjadřovala zásadní výhrady. Je také zcela zřejmé, že předkládaný návrh je v rozporu s programovým prohlášením vlády a že nepovede k naplnění zamýšleného a proklamovaného cíle, tedy zjednodušení a zrychlení povolování staveb,“ říká Jan Kasl, předseda České komory architektů

Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek upozorňuje na to, že současný návrh nenaplňuje cíl vlády, tedy zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit českou stavební legislativu. Novela podle něj znamená zhoršení oproti novému stavebnímu zákonu, což dokládá i analýza RIA, kterou si nechalo vypracovat samotné Ministerstvo pro místní rozvoj. „Toto hodnocení svědčí o zásadním rozporu novely s programovým prohlášením vlády, v němž se jako cíl uvádí zásadní zrychlení stavebního řízení,“ upozorňuje Kadeřábek. 

„Považujeme za nutné předsedu Vlády České republiky a také ministry osobně upozornit na zásadní nedostatky současné verze novely ještě před tím, než bude návrh zařazen na program jednání vlády. Jsme si vědomi, že novelizace nového stavebního zákona je urgentní, a jsme právě proto připraveni předložit konstruktivní návrhy úprav novely, které by odstranily její nejzásadnější nedostatky, a na jejich zapracování spolupracovat se všemi relevantními partnery,“ nabízí vládě spolupráci za celé uskupení Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák shrnuje základní oblasti, které je podle něj potřeba otevřít a přepracovat.  „Obecně jde o změny v úpravě o povolení staveb, které zajistí skutečnou integraci v jediném řízení a efektivní změny v oblasti územního plánování, které odstraní zbytečnou byrokratickou zátěž a posílí závaznost vymezení záměrů strategického významu ze strany státu,“ charakterizuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Nepřicházíme ve snaze ani záměr zablokovat, ani jej destruovat, ale ve snaze konstruktivně se podílet na jeho vylepšení, aby naplňoval nejen programové prohlášení Vlády České republiky, ale také všeobecné očekávání, či naději v něj. Věříme, že pro vládu by mohlo být důležitým signálem to, jak rozdílné skupiny se ve prospěch této věci spojily. Odložení projednání návrhu o několik týdnů a práce na něm může přinést vysoce konsensuální výsledek, který nebude trpět následnými úpravami a pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně, a bude tedy kompaktnější a funkčnější,“ říká za CityDeal Ondřej Boháč

Dopis adresovaný premiérovi Fialovi a vybraným ministrům obsahoval také základní požadavky na věcnou novelizaci stavebního zákona, na jejichž potřebě se shodla pracovní platforma odborných komor, sdružení a svazů. Mimo jiné v něm byly akcentovány tyto body: 

  1. Zakotvit, pro smíšený model stavebních úřadů na obcích a krajích, skutečnou procesní integraci všech aktů, nezbytných pro povolení stavby, do jednoho společného řízení, zahrnujícího i environmentálního posouzení záměru tak, aby došlo ke snížení byrokracie a naplnění teze 1 řízení, 1 razítko, 1 přezkum. Tomuto řešení musí být přizpůsobena výsledná struktura stavebních úřadů a úprava kompetencí orgánů, vydávajících podkladová stanoviska. 
  2. Zachovat původní rozsah úpravy městských územních a navazujících stavebních předpisů a možnosti stanovení specifických požadavků na výstavbu v územně plánovací dokumentaci odchylně od celostátní vyhlášky
  3. Zachovat platnost stávajících Pražských stavebních předpisů dle platného znění NSZ
  4. Zachovat možnost pořizování změn územích plánů zkráceným postupem podle současné právní úpravy (zákona 183/2006 Sb.)
  5. Změnit úpravu jednotného standardu územně plánovací dokumentace tak, aby pro obce neznamenal neúnosnou byrokratickou zátěž, spočívající v nutnosti pořizování změn všech stávajících územních plánů 
  6. Posílit strategický rozměr územně plánovacích dokumentací na všech úrovních, včetně jednoznačného určení kompetencí při jejich stanovení, pořízení a naplňování

Všechny tyto body jsou za odborné sdružení k diskusi a signatáři dopisu jsou přesvědčeni o tom, že v nich lze najít široce přijatelný konsensus, který současný návrh postrádá. 

Signatáři výzvy jsou

Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy 

Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů

Ing. Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky 

Mgr. Ondřej Boháč, CityDeal – koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení