Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

6.3.2024

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. mění mnohé z principů starého stavebního zákona. Zatímco dosud bylo nutné vést v rámci povolení stavby více samostatných řízení, nový stavební zákon zavádí pouze jedno řízení o povolení záměru. Plně účinný bude od 1. 7. 2024. Na portálu ESTAV.cz budeme stavební zákon rozebírat podrobně následující týdny a měsíce.

Získat povolení záměru je nutné pro všechny typy stavebních projektů vyjma drobných staveb a vybraných změn využití území.

K vedení řízení o povolení záměru je podle nového stavebního zákona příslušný obecní stavební úřad, krajský stavební úřad nebo Dopravní a energetický stavební úřad („DESÚ“) a ve zvláštních případech i Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Obecním stavebním úřadem jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností či pověřené obecní úřady a obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem. Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů se teprve připravuje. Působnost krajských stavebních úřadů vykonávají krajské úřady.

Zbytek článku najdete a více informací se dočtete na portálu e-stav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení