Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Schvalování staveb. Co je drobnou, jednoduchou nebo vyhrazenou stavbou?

26.3.2024

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který bude plně platný od 1. 7. 2024 zavádí jinou kategorizaci staveb: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Důležitým kritériem o rozhodnutí o kategorii stavby je například posuzování vlivu na životní prostředí. Nová legislativa ruší také dva kroky – umístění stavby a povolení stavby – a zavádí jedno řízení.

Proces povolování staveb podle „starého stavebního zákona”, tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl poměrně složitou procedurou, která se skládala jednak z umístění stavby a posléze z jejího povolení. Tyto dva kroky se navíc tříštily různými alternativními postupy. Nový stavební zákon však proces povolování staveb do značné míry zjednodušuje a sjednocuje.

Na jaké druhy se stavby dělí podle nového stavebního zákona a zbytek textu si můžete přečíst na serveru estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení