Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho platí stavební povolení?

21.3.2024

Nový stavební zákon, který bude plně účinný od 1. 7. 2024 mění mnohé z pravidel známých ze staré stavební legislativy. V našem seriálu se posuneme dále ke kroku vydání rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho toto rozhodnutí platí? A kdy je možné stavbu povolit ve zrychleném řízení?

Řízení o povolení záměru je zakončeno vydáním rozhodnutí. Pokud nevyhovuje záměr stanoveným posuzovaným požadavkům, stavební úřad žádost zamítne. Nadále je však možné ho přepracovat tak, aby požadavkům vyhovoval, a podat žádost novou.

V případě, že je záměr se stanovenými požadavky v souladu, vydá stavební úřad povolení záměru. V tomto dokumentu stavební úřad záměr povolí, vymezí pozemky, na nichž má být realizován, a stanoví podmínky pro jeho umístění a provedení, popřípadě i užívání. Současně může stanovit i další podmínky, které mají zajistit, že záměr bude v souladu se zákonem stanovenými požadavky (ochrana veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu apod.). Pro stavbu se v povolení dále určí její umístění na pozemku včetně minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení (především půdorysná velikost, maximální výška a tvar, kapacita), doba trvání dočasné stavby, fáze výstavby pro určení provedení kontrolních prohlídek atd.

Zbytek textu stejně jako další články ze série o Novém stavebním zákonu si můžete přečíst na serveru estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení