Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Nařídí vám úřad stavbu zbourat nebo ji dodatečně povolí?

15.5.2024

V praxi dochází k případům, kdy jsou stavby realizovány bez povolení či v rozporu s ním, představují ohrožení pro své okolí nebo jsou závadné z jiných důvodů. Tehdy stavební úřad autoritativně zahajuje řízení o odstranění stavby a může nařídit její odstranění i proti vůli stavebníka. Za určitých okolností však lze nařízení odstranění stavby předejít. Co říká stavební zákon č. 283/2021 Sb.

Nařízení odstranění stavby

Stavební úřad nařídí odstranění stavby v následujících případech:

  • stav stavby je závadný a ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a přes výzvu stavebního úřadu nebyl tento závadný stav odstraněn,
  • stavba či stavební úpravy jsou prováděny či byly provedeny bez potřebného povolení nebo v rozporu s ním,
  • stavba je prováděna či byla provedena podle povolení, které bylo zrušeno (například soudem) a nebylo vydáno nové,
  • stavba je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy,

Celý text z pera právníků Elišky Kubíčkové a Marka Peringera je k nalezení a přečtení na serveru estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení