Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

24.4.2024

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského zákona. Ten zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jak na stavbu svépomocí?

Stavba svépomocí

Nový stavební zákon ale vyjmenovává případy, kdy můžete stavbu provádět svépomocí i vy jako stavebník. Jde o většinu drobných staveb uvedených v příloze č. 1 zákona a o jednoduché stavby podle přílohy č. 2 zákona. Podmínkou ale je, že zajistíte stavební dozor (ledaže byste k tomu byli sami způsobilí). Pokud však jde o stavbu pro bydlení nebo o změnu památkové stavby, musíte navíc zajistit odborné vedení stavbyvedoucím.

Užívat stavbu, pro kterou vyžaduje nový stavební zákon povolení záměru, lze jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí není potřeba pouze u jednoduchých staveb kromě staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, podzemních staveb, garáží či menších stavebních úprav, a dále u drobných staveb, které nevyžadují ani povolení stavebního úřadu.

Celý text si můžete přečíst na serveru estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení