Objednejte si školení

Nový stavební zákon je zákonem roku. Usiluje o systémovou změnu

21.4.2022

Zásadní zjednodušení a zrychlení výstavby v České republice má za cíl nový stavební zákon, který včera jednoznačně zvítězil v anketě Zákon roku 2021. Potvrdil tak svou pozici zásadní legislativní úpravy. Frank Bold Advokáti se v autorském týmu podíleli na jeho podobě díky své expertíze ve stavebním právu a územním plánování.

Ačkoliv podoba nového stavebního zákona, která byla schválena ještě za minulé vlády, není zdaleka ideální, představuje podle expertů z Frank Bold důležitý krok ke zlepšení současného způsobu povolování staveb, a tím mimo jiné i nedostatku dostupného bydlení. „Kritika tohoto zákona je v mnoha ohledech oprávněná, protože jeho aktuální podoba neobsahuje mnoho pozitivních aspektů, které jsme do něj prosazovali. Nesmíme však zapomínat, v jak špatném stavu se úprava povolování staveb i ochrana veřejných zájmů a životního prostředí aktuálně nachází. Je neefektivní, slabá a provází ji extrémně složitý proces. To je nutné změnit. Nový stavební zákon, i v podobě schválené ještě v minulém volebním období, představuje šanci na tuto změnu,” říká ředitel kanceláře Frank Bold Advokáti Pavel Franc.

Jedním ze spoluautorů původní verze zákona byl advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, který vývoj zákona dlouhodobě sleduje. „Přestože byl původní návrh přepracován, obsahuje i současná podoba stavebního zákona důležitá zlepšení oproti stávajícímu stavu. Za ně považuji zejména zavedení jednotné soustavy státních stavebních úřadů a jejich oddělení od samospráv, zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů, úpravu plánovacích smluv i přísnější podmínky pro povolování tzv. černých staveb,” shrnuje.

Nový stavební zákon měl jako celek nabýt účinnosti od 1. července 2023, čelil však kritice tehdejší opozice. Nová vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh na jeho roční odklad, který má dát čas na přípravu věcných změn. Odkladovou novelu však provází kritika zejména pro její nepřehlednost a zmatek, který můžete vyvolat v rozhodování úřadů.

„Odkladová novela nijak neupravuje účinnost žádného z více než 50 dalších právních předpisů, které byly zásadním způsobem změněny spolu s novým stavebním zákonem. Především jde o úpravu kompetencí stavebních úřadů a dalších orgánů, které souvisí s principem tzv. integrace rozhodování u stavebních úřadů. Hrozí, že si lidé nebudou jistí, na jaké úřady se vlastně při povolování staveb mají obracet, a úřady si nebudou jisté rozsahem svých kompetencí,” vysvětlil advokát Pavel Černý.

Vláda nyní připravuje věcnou novelu zákona, která má mimo jiné ponechat vydávání stavebních povolení na obecních úřadech nebo zavést takzvané jednotné environmentální stanovisko. Obsah připravovaných změn však vyvolává u řady expertů pochybnosti, jestli bude výsledek v kombinaci s tím, co by mělo zůstat z platného zákona zachováno, v praxi funkční.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení