Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Jaké jsou požadavky na výstavbu v zákoně? A jaká města budou mít privilegium vlastních předpisů?

17.4.2024

Termínem „požadavky na výstavbu” se dle nového stavebního zákona rozumí požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Stavební pozemky se dle nového stavebního zákona vymezují tak, aby na nich bylo například vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady, likvidace odpadních vod a hospodaření se srážkovou vodou.

Konkrétní požadavky na výstavbu „starý” stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) nestanovil a jejich právní úpravu ponechával prováděcím právním předpisům. To mělo za následek poměrně roztříštěnou právní úpravu, kdy bylo nutné hledat požadavky na výstavbu v různých právních předpisech (např. ve vyhláškách č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, či č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) volí odlišný přístup. Požadavky na výstavbu v obecné rovině přímo upravuje a na prováděcím právním předpisu ponechává jen jejich podrobnější vymezení.

Nový stavební zákon dále obsahuje základní pravidla pro umisťování staveb a pro jejich vzájemné odstupy.

Více informací a zbytek článku najdete na serveru estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení