Návrh věcné novely stavebního zákona nepovede ke slibovanému zjednodušení stavebního řízení

24.5.2022

Poslanecká sněmovna v minulém týdnu schválila takzvanou odkladovou novelu nového stavebního zákona. Ročním odkladem účinnosti zákona získala vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj čas k přípravě věcné novely zákona, jejíž návrh je již rovněž zveřejněn. Podle připomínek Frank Bold Advokátů však tento návrh nepovede ke slibovanému zjednodušení stavebního řízení.

Nový stavební zákon byl schválen vloni spolu se zákonem, který změnil 58 souvisejících předpisů. Cílem bylo zásadně reformovat stavební právo,  zejména zjednodušit a integrovat rozhodování a zavést novou soustavu státních stavebních úřadu. Nová vláda už v programovém prohlášení deklarovala, že v zákoně provede podstané změny.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí proto zveřejnily začátkem dubna návrh věcné novely nového stavebního zákona a zároveň také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí.

„Záměrem novel je zrušit jednotnou soustavu státních stavebních úřadů a vrátit se k takzvanému smíšenému modelu, tedy ke stavebním úřadům na obcích a krajích. Tento krok komplikuje možnost dosáhnout zrychlení a zjednodušení povolovacího řízení, zlepšení profesionality a jednotnosti rozhodování a „férovosti“ procesu, což byl původní cíl nového stavebního zákona. Zcela rovněž mizí princip „jeden úřad, jedno razítko,” uvedl Pavel Černý, advokát ve Frank Bold Advokáti.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel novely sice tvrdí, že samotnou myšlenku integrace rozhodování zachová, podle expertů z Frank Bold Advokáti tomu však předložený neodpovídá. I při zachování stavebních úřadů na obcích a krajích by přitom podle Pavla Černého byla možná integrace, která by vedla k požadovanému zrychlení povolovacího řízení, aniž by byly ohrožené veřejné zájmy.

“Integrace by nebyla tak důsledná jako v původní verzi nového stavebního zákona, možná však je. Podmínkou by ovšem bylo zachovat stavební úřady pouze na obcích s rozšířenou působností a krajských úřadech, všechny podkladové akty z oblasti životního prostředí skutečně integrovat do jediného rozhodnutí, vydávaného stejným úřadem, který povoluje stavbu, a obě rozhodnutí vydávat ve společném řízení,” uvedl advokát Černý.

Čtěte, jak je možné zachovat integraci i ve smíšeném modelu >>>

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech