Objednejte si školení

Jan Kasl: Věcný záměr nového stavebního zákona není černobílý.

16.8.2019

Pro portál ABS promluvil čerstvý předseda České komory architektů Jan Kasl o věcném záměru nového stavebního zákona. Návrh zákona má dle jeho názoru velký potenciál urychlit povolování. Současně však obsahuje řadu nedořešených problému, kterými bude třeba se zabývat. Rozhodně však nenahrává jedné ze zainteresovaných stran – na jednotlivé stavební procesy a zájmy se vzhledem k jejich množství nelze v rámci tvorby zákona dívat izolovaně.

Rekodifikace je dle jeho názoru více než nezbytná. 26 let novelizací se na délce povolovacích procesů výrazně podepsalo. Negativní důsledky však může mít tlak na rychlost přípravy zákona, na kterou zejména premiér Andrej Babiš tlačí. Nestandartní způsob přípravy zákona také nahrává mediální a zkreslené nálepce „pro developerský zákon.“

Věcný záměr dle názoru Kasla obsahuje několik extrémních poloh, které však lze lépe rozpracovat – jedná se zejména o fikci souhlasu nebo automaticky generované povolení stavby. Problematické je taktéž neujasnění pojmu veřejný zájem a jeho ochrana v rámci jednotného řízení. „Rádi bychom, aby bylo jasné co dělat, když obec nebude mít dostatečně podrobný územní plán a už ani jinou páku na stavební řízení.“

Kasl rovněž hovoří o tématu vyčlenění povolování staveb z kompetence obecních úřadů – dle jeho názoru může toto vyčlenění v případě některých obcí rozvoji území pomoci a to zejména v případech, kdy místní vedení nemá na dalším rozvoji ye vylepšování území zájem. Velký potenciál dle jeho názoru mají taktéž tzv. plánovací smlouvy, které jsou obecně v praxi spolupráce obcí a investorů zatím málo využívané.

U návrhu centrálního stavebního úřadu se dle jeho názoru přeceňuje důležitost spojení všech úředníků pod jeden úřad. „Stačilo by, kdyby se nevydávala protichůdná závazná stanoviska, ale vyjádření, kdyby fungovala jejich koordinace, a tak jako před lety, se stavební úřad snažil o harmonizaci – sladění protichůdných zájmů.“ Problematická je dle jeho názoru také aktuální poddimenzovat úředníků – jak z hlediska odborného vzdělání, tak z hlediska finančního ohodnocení této pozice.

Celý rozhovor naleznete na portálu ABS>>>

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení