Jan Kasl: Věcný záměr nového stavebního zákona není černobílý.

16.8.2019

Pro portál ABS promluvil čerstvý předseda České komory architektů Jan Kasl o věcném záměru nového stavebního zákona. Návrh zákona má dle jeho názoru velký potenciál urychlit povolování. Současně však obsahuje řadu nedořešených problému, kterými bude třeba se zabývat. Rozhodně však nenahrává jedné ze zainteresovaných stran – na jednotlivé stavební procesy a zájmy se vzhledem k jejich množství nelze v rámci tvorby zákona dívat izolovaně.

Rekodifikace je dle jeho názoru více než nezbytná. 26 let novelizací se na délce povolovacích procesů výrazně podepsalo. Negativní důsledky však může mít tlak na rychlost přípravy zákona, na kterou zejména premiér Andrej Babiš tlačí. Nestandartní způsob přípravy zákona také nahrává mediální a zkreslené nálepce „pro developerský zákon.“

Věcný záměr dle názoru Kasla obsahuje několik extrémních poloh, které však lze lépe rozpracovat – jedná se zejména o fikci souhlasu nebo automaticky generované povolení stavby. Problematické je taktéž neujasnění pojmu veřejný zájem a jeho ochrana v rámci jednotného řízení. „Rádi bychom, aby bylo jasné co dělat, když obec nebude mít dostatečně podrobný územní plán a už ani jinou páku na stavební řízení.“

Kasl rovněž hovoří o tématu vyčlenění povolování staveb z kompetence obecních úřadů – dle jeho názoru může toto vyčlenění v případě některých obcí rozvoji území pomoci a to zejména v případech, kdy místní vedení nemá na dalším rozvoji ye vylepšování území zájem. Velký potenciál dle jeho názoru mají taktéž tzv. plánovací smlouvy, které jsou obecně v praxi spolupráce obcí a investorů zatím málo využívané.

U návrhu centrálního stavebního úřadu se dle jeho názoru přeceňuje důležitost spojení všech úředníků pod jeden úřad. „Stačilo by, kdyby se nevydávala protichůdná závazná stanoviska, ale vyjádření, kdyby fungovala jejich koordinace, a tak jako před lety, se stavební úřad snažil o harmonizaci – sladění protichůdných zájmů.“ Problematická je dle jeho názoru také aktuální poddimenzovat úředníků – jak z hlediska odborného vzdělání, tak z hlediska finančního ohodnocení této pozice.

Celý rozhovor naleznete na portálu ABS>>>

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech