Objednejte si školení

Jaké zásadní pozitivní aspekty do zákona prosazují Frank Bold Advokáti?

8.10.2020

Za zásadní pozitivní aspekty návrhu ve verzi předložené v listopadu do připomínkového řízení považujeme:

  • vytvoření jednotné soustavy státní stavební správy, spojené s řešením problému systémové podjatosti úředníků stavebních úřadů
  • vytvoření jednotného integrovaného řízení o povolení stavebních záměrů
  • vrácení možnosti účasti ekologických spolků do všech řízení, v nichž jsou stavebními záměry dotčeny zájmy ochrany životního prostředí
  • posílení práva obcí na samosprávu při územním plánování bez nutnosti udělování výjimek v každém jednotlivém případě, kdy se chtějí odchýlit od úpravy v podzákonných předpisech
  • podrobnou úpravu plánovacích smluv, umožňující obcím podmínit realizaci stavby uzavřením smlouvy o výstavbě infrastruktury a všem zúčastněným dohodnout se na dalších podmínkách budoucího využití území v rámci zákona
  • rozšíření situací, kdy má vlastník právo na náhradu za omezení vzniklá v důsledku územního plánování
  • přísnější podmínky pro dodatečné povolování černých staveb (stavba postavená zcela bez povolení by měla být dodatečně povolena jen zcela výjimečně)
  • digitalizaci stavební správy

Pokračujte ve čtení ZDE.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení