Objednejte si školení

Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9.10.2020

Návrh nového stavebního zákona by se mohl dočkat projednání v Poslanecké sněmovně letos v říjnu. Vzhledem k tomu, že se objevuje jeho kritika, přináší Frank Bold Advokáti přehled odborných stanovisek k těmto argumentům. Většina z nich vychází z návrhu zákona, který byl na podzim odevzdán do meziresortního připomínkového řízení.

Argument:

Rozhodování úřadů bude méně předvídatelné, méně transparentní a odborně oslabené. Odborná pracoviště veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí ztrácí důležité kompetence. Nově bude o kácení stromů nebo vyjmutí půdy ze zemědělského fondu rozhodovat pouze stavební úřad. Ten také místo specializovaného úřadu povede proces posuzování vlivů na životní prostředí. Kumulace rozhodovacích pravomocí do jednoho úřadu zvýší riziko korupčního chování.

Očima Frank Bold Advokátů

Současný systém roztříštěného povolování staveb, ve kterém se každý úřad zabývá pouze úzkým specializovaným dopadem záměru bez odpovědnosti za konečné rozhodnutí je podle nás špatný.

Podle našeho názoru existují dokonce dvě řešení, která připadají v úvahu:

  1. Integrace do jednoho procesu u úřadu vydávajícího konečné povolení (s možnými výjimkami, přičemž ale každá z nich  bude koncepční řešení narušovat)
  2. „Environmentální permit“ – tedy spojení posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) s vydáním podkladového integrovaného povolení, zahrnujícího všechny aspekty ochrany životního prostředí

Přečtěte si celé stanovisko Frank Bold Advokátů s dalšími podrobnostmi ZDE.


Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení