Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9.10.2020

Návrh nového stavebního zákona by se mohl dočkat projednání v Poslanecké sněmovně letos v říjnu. Vzhledem k tomu, že se objevuje jeho kritika, přináší Frank Bold Advokáti přehled odborných stanovisek k těmto argumentům. Většina z nich vychází z návrhu zákona, který byl na podzim odevzdán do meziresortního připomínkového řízení.

Argument:

Rozhodování úřadů bude méně předvídatelné, méně transparentní a odborně oslabené. Odborná pracoviště veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí ztrácí důležité kompetence. Nově bude o kácení stromů nebo vyjmutí půdy ze zemědělského fondu rozhodovat pouze stavební úřad. Ten také místo specializovaného úřadu povede proces posuzování vlivů na životní prostředí. Kumulace rozhodovacích pravomocí do jednoho úřadu zvýší riziko korupčního chování.

Očima Frank Bold Advokátů

Současný systém roztříštěného povolování staveb, ve kterém se každý úřad zabývá pouze úzkým specializovaným dopadem záměru bez odpovědnosti za konečné rozhodnutí je podle nás špatný.

Podle našeho názoru existují dokonce dvě řešení, která připadají v úvahu:

  1. Integrace do jednoho procesu u úřadu vydávajícího konečné povolení (s možnými výjimkami, přičemž ale každá z nich  bude koncepční řešení narušovat)
  2. „Environmentální permit“ – tedy spojení posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) s vydáním podkladového integrovaného povolení, zahrnujícího všechny aspekty ochrany životního prostředí

Přečtěte si celé stanovisko Frank Bold Advokátů s dalšími podrobnostmi ZDE.


Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech