Frank Bold Advokáti nesouhlasí se stávající podobou nového stavebního zákona

25.8.2020

Ačkoli jsme se ve Frank Bold Advokáti podíleli na přípravě některých částí nového stavebního zákona, s jeho aktuálním zněním spokojení nejsme. S čím konkrétně nesouhlasíme, komentoval v pořadu 90´ ČT24 advokát FBA Pavel Černý.

V návrhu NSZ jsme zpracovali například návrh soudního přezkumu územních plánů, účastenství v řízeních podle zákona o ochraně přírody a vodního zákona, úpravy plánovacích smluv a náhrad za změny v území, řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a část změn ve zvláštních zákonech souvisejících s integrací.

„Ani jedna z oblastí, na kterých jsme se podíleli, nezůstala v současné verzi zákona schválené vládou v té podobě, v jaké byly navrženy,” uvedl v pořadu Pavel Černý. (Rozdíly mezi původním a upraveným návrhem jsme již komentovali zde.)

Největší problém podle nás souvisí se změnou v oblasti struktury stavebních úřadů, konkrétně se skutečností, že na prvním stupni vydávají povolení úřady obcí a není dodržený jednotný princip státní stavební správy. „Neznamená to jenom problém s nezávislostí úředníků, ale také problém s nedostatkem kvalifikovaných specialistů pro jednotlivé oblasti integrovaného povolování. Krajský stavební úřad se tak bude podílet na tvorbě prvostupňového povolení a zároveň bude v té věci i odvolacím orgánem,“ upřesnil.

V důsledku budou vznikat v řízení složité situace, které se budou promítat jak v jeho zpomalení, tak i v problematice dodržení ochrany jednotlivých veřejných zájmů.

Jaké jsou naše další výhrady? A jak na připomínky reagovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová? Podívejte se na celý záznam vstupu zde.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech