Anketa: co brzdí stavební řízení

15.7.2019

Server ABS Portal přinesl minianketu na téma příčiny dlouhých povolovacích řízení a kromě zástupců investorů se ptal i pracovníků samotných stavebních úřadů. Doporučujeme: Anketa: Co brzdí stavební řízení?

Co bychom na anketu ABS odpověděli my?

1.      Příliš složitá právní úprava v kombinaci s nedostatečným odborným vedením tisíců pracovníků stovek stavebních úřadů.

2.      Roztříštěnost požadavků na výstavbu do velkého množství prováděcích předpisů. Náročnost požadavků na dokumentaci

3.      Systém nevyžaduje proaktivní řešení problémů, například na straně odvolacích orgánů. Ty namísto vydání konečného rozhodnutí často vydají pouze nejasné doporučení. Žádost tak dál putuje po úřadech.

4.      Nedostatečná komunikace mezi developerem, městem a veřejností. Nevyužívají se aktivně nástroje, jako jsou plánovací a smlouvy o spolupráci s developery nebo včasné jednání o záměru s veřejností.

5.      Nepřehlednost procesu a jeho nepředvídatelnost a nedostatečná komunikace všech zúčastněných vede k právním sporům a tím průtahům. Je ale třeba říct, že „spor“ o využití území a různé názory a zájmy jsou legitimní. Cílem by nemělo být brát účastníkům řízení právo účastnit se a „odvolávat se“, ale nastavit fungování systému tak, aby stát zvládl tento spor rychle a efektivně vyřešit a aby přitom rozhodoval věcně kvalitně a legitimně.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech