Objednejte si školení

Anketa: co brzdí stavební řízení

15.7.2019

Server ABS Portal přinesl minianketu na téma příčiny dlouhých povolovacích řízení a kromě zástupců investorů se ptal i pracovníků samotných stavebních úřadů. Doporučujeme: Anketa: Co brzdí stavební řízení?

Co bychom na anketu ABS odpověděli my?

1.      Příliš složitá právní úprava v kombinaci s nedostatečným odborným vedením tisíců pracovníků stovek stavebních úřadů.

2.      Roztříštěnost požadavků na výstavbu do velkého množství prováděcích předpisů. Náročnost požadavků na dokumentaci

3.      Systém nevyžaduje proaktivní řešení problémů, například na straně odvolacích orgánů. Ty namísto vydání konečného rozhodnutí často vydají pouze nejasné doporučení. Žádost tak dál putuje po úřadech.

4.      Nedostatečná komunikace mezi developerem, městem a veřejností. Nevyužívají se aktivně nástroje, jako jsou plánovací a smlouvy o spolupráci s developery nebo včasné jednání o záměru s veřejností.

5.      Nepřehlednost procesu a jeho nepředvídatelnost a nedostatečná komunikace všech zúčastněných vede k právním sporům a tím průtahům. Je ale třeba říct, že „spor“ o využití území a různé názory a zájmy jsou legitimní. Cílem by nemělo být brát účastníkům řízení právo účastnit se a „odvolávat se“, ale nastavit fungování systému tak, aby stát zvládl tento spor rychle a efektivně vyřešit a aby přitom rozhodoval věcně kvalitně a legitimně.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení