Aktuality

  1. Ministerstva, kraje a další připomínková místa se vyjadřují k věcnému záměru zákona

    11. března 2019

    Věcný záměr nového stavebního zákona se v rámci připomínkového kolečka setkal s nebývalým ohlasem.

  2. Ekologické organizace kritizují záměr zákona

    28. února 2019

    Přední organizace zabývající se ochranou životního prostředí kritizují věcný záměr zákona zejména z toho důvodu, že výrazně oslabuje postavení dotčených orgánů, tedy i orgánů zajišťujících, že záměr bude respektovat veřejné zájmy. „Rozsáhlé stavby mohou mít velké dopady na životní prostředí, lidské zdraví nebo třeba na ohrožené živočišné druhy. Proto je velmi důležité, aby je povolovali […]