Aktuality

 1. Jan Kasl: Věcný záměr nového stavebního zákona není černobílý.

  16. srpna 2019

  Pro portál ABS promluvil čerství předseda České komory architektů Jan Kasl o věcném záměru nového stavebního zákona. Návrh zákona má dle jeho názoru velký potenciál urychlit povolování. Současně však obsahuje řadu nedořešených problému, kterými bude třeba se zabývat. Rozhodně však nenahrává jedné ze zainteresovaných stran – na jednotlivé stavební procesy a zájmy se vzhledem k […]

 2. Černé stavby v návrhu zákona

  31. července 2019

  Server e-pravo.cz publikoval důkladné právní shrnutí změn, které čekají nepovolené stavby v případě, že bude nový stavební zákon přijat v podobě, jakou předpokládá vládou schválený věcný záměr. Přístup k nepovoleným stavbám se má zásadně zpřísnit. Až na výjimky by neměl být možný dnes častý postup, kdy stavebník staví bez povolení a spoléhá na dodatečnou legalizaci. […]

 3. Anketa: co brzdí stavební řízení

  15. července 2019

  Server ABS Portal přinesl minianketu na téma příčiny dlouhých povolovacích řízení a kromě zástupců investorů se ptal i pracovníků samotných stavebních úřadů. Doporučujeme: Co bychom na anketu ABS odpověděli my? 1.      Příliš složitá právní úprava v kombinaci s nedostatečným odborným vedením tisíců pracovníků stovek stavebních úřadů. 2.       Roztříštěnost požadavků na […]

 4. Jižní Morava na posledním místě co do rychlosti povolování staveb

  9. července 2019

  Ekonomický magazín přinesl zprávu, že stavební úřady, respektive úřady územního plánování v okresech Brno-město a Brno-venkov mají dlouhodobě nejhorší výsledky co do počtu povolených staveb za rok. Problém vznikl novelizací stavebního zákona, která od ledna 2018 přesunula agendu územního povolování ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. Ty personálně nestíhají a odvolávají se na nedostatek […]