Pět hlavních změn, které nový stavební zákon přinese

Jednotná soustava stavebních úřadů a jejich oddělení od samospráv

Jedná se o systémovou změnu, která řeší zásadní problém systémové podjatosti. Přinést může také předvídatelnější výklad stavebních předpisů.

Zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Konec úředního ping-pongu

Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby a integraci některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby.

Změny v územním plánování a změny v požadavcích na výstavbu

Zákon zavádí jednotné pořizování územně plánovací dokumentace na všech úrovních včetně lhůt, byť nezávazných, pro jejich pořízení. Zákon také nově obsahuje definici „modrozelené infrastruktury”.

Plánovací smlouvy ošetří vztahy obcí a investorů

Zákon obsahuje podrobnou úpravu plánovacích smluv, která poskytuje obcím i investorům větší právní jistotu ohledně toho, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti využití území.

Přísnější odstraňování a dodatečné povolování staveb

Zákon zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení tzv. „černých staveb”, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Povolit ji bude možné dodatečně jen v případě, že stavebník jednal v dobré víře.